Preke Ds Fourie van den Berg Geniet die lewe (30 Okt 2011)

God is the happiest thing in the universe...

 

Teksvers: Genesis 2:16 "Van al die bome mag jy eet soos jy wil,.."
 
In die Noordelike halfrond is dit nou Halloween tyd. Dit is die tyd waarin daar teruggedink word aan al die mense wat gesterf het - die "all hollows day"  of die " all holies day". Dan het mense van die ou tyd maskers gedra omdat hulle die dood wou flous sodat dit by hulle verby gaan. Die mense het gedurende hierdie tyd hulleself probeer beskerm van die dood. Dracula was so 'n aaklige gedrog wat deur middel van 'n kruis afgeweer moes word. Hy kon nie verby die kruis kom om die vrou wat hy wou doodbyt by te kom nie. Bo-en-behalwe die Kruis gee die Bybel vir ons nog 'n beskermingsmeganisme teen die bose.

 
In Genesis 2 praat God vir die eerste keer met die mense wat Hy geskape het. Hy sê:" Van al die bome in die tuin mag jy eet.." Dit was die eerste gebod. Ons is geneig om die negatiewe instruksie te wil onthou as die eerste gebod naamlik: "maar …mag jy nie eet nie". God se bevel is: Eet vrylik. Geniet dit. Eet-eet. Alles is vir ons geskep om te geniet. God het die Paradys vir ons geskep om te geniet. Selfs die werk wat aan ons toegesê is is vir ons om te geniet.

 
C.S. Lewis sê: "Joy is the serious business of God. . It's God's basic character."
'GOD IS THE HAPPIEST BEING IN THE UNIVERSE'
J Ortberg sê 'n skoenlapper is 'n teken en simbool van vreugde - dit kom uit 'n kokon met die pragtigste kleure en fladder rond 

 'n Vlinder is die simbool van die vreugde van die hemel. Dis wat God vir ons wil hê. Vreugde is die beskermingmeganisme wat die bose verdryf. As jy bly is het jy die kapasiteit om die probleme van die lewe te hanteer. Nehemia sê tereg: "The joy of the Lord is my strength". Prediker 2:24 sê om te geniet is 'n gawe uit die hand van God.

 
Die Hebreeuse woord vir blydskap of 'joy' beteken "'n hart wat bons as gevolg van iets wat hom bly maak" en geniet of 'enjoy' "om bewus te wees van dit wat God gee" - dit sluit aan by die Griekse woord vir vreugde "Makarios" - wat beteken 'n geskenk wat lei tot blydskap.

Wat van belang is dat jy bewus moet wees van hierdie God-gegewe blydskap en dat jy dit bewustelik moet gebruik om jou teen die bose te beskerm.

 
Wat steel 'n mens se vreugde? Die volgende drie faktore steel vreugde:
1.       Die verlede: In elke mens se lewe gebeur daar dinge wat jou ongelukkig kan maak, selfs benadeel en jyself kan verkeerde besluite neem wat jou in die moeilikheid dompel. Daar is dinge waaroor jy skuldig kan voel en waaroor jy jouself verwyt. Die foute wat jy gemaak het kan jou gedagtes oorheers en jou vreugde steel. Jy kan dalk vandag nog ly onder verkeerde besluite of insidente wat jou benadeel het. Ons is wat ons verlede was. Die een het 'n effek op die ander. Jy kan egter die negatiewe effek van gister uitwis deur jouself en ander te VERGEWE. Kyk jouself en ander in die oë en sê: " Dis okey, dis verby, ek vergewe jou - ek vergewe myself". Ons moet ook ander mense VERGEWE vir die onreg of rampe wat hulle dalk oor jou lewe gebring het.

Wat van kardinale belang is, is om vandag so te lewe dat jou toekoms more 'n goeie verlede sal hê.

2.       Tydens die dag van vandag gaan ons weer foute maak en verkeerde keuses maak. Ons lewe te vining, neem te veel verantwoordelikhede op ons en het grootgeword met die idee dat 'n christen eintlik nie die lewe mag geniet nie. Om te geniet is gelyk aan sonde. Ons kan die lewe ook te ernstig opneem wat verhoed dat ons ons gesinslede byvoorbeeld geniet. Ons kinders frustreer ons en ons wonder of ons hulle goed genoeg versorg. Voel hulle emosioneel veilig by ons? Gee ek voldoende aandag aan hulle? Gaan hulle dit maak? So word ons vreugde gesteel. In plaas daarvan dat ons in die hier-en-nou leef, bekommer ons oor die verlede en die toekoms en die onvolmaaktheid van ons situasie. Ons kan so ernstig wees, so pligsgetrou en verantwoordelik dat ons nie ons lewe en die geskenke in ons lewe geniet nie. Verder kan ons so ontevrede wees met wat ons het en glo dat "iets of iemand anders" vir jou vreugde gaan bring en as jy dit of dat kry jy die lewe gaan geniet.

Die Dala Lamai sê "Man…. sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices his money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live in the present or the future; he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived or enjoyed his life"

God se teenvoeter dat die hede jou beroof om die lewe te geniet is om (te) VREDE te wees met wat jy het en wie jy is . "Joy is not out there . . . It's not something you find . . .  It's something you bring everywhere you are. Joy is not something life brings to you . . But something you bring to life . . It comes from your own actions."

3.       Die derde faktor wat vreugde steel is die toekoms, want die toekoms is onbekend en onseker dat ons lewens gevul kan word met vrees en bekommernis. Dan is jy bang vir die onbekendheid van die toekoms. Dit is nie binne ons beheer nie. God se teenvoeter hierteen is om te ontspan en God met jou lewe en die toekoms (te) VERTROU met die vaste wete dat niks, niks wat in die toekoms kan gebeur jou van die liefde van God kan skei nie en dat daar niks, niks in hierdie lewe met jou kan gebeur wat jy en God nie saam sal kan oorkom en hanteer nie, al is dit hoe sleg.

Wat bring vreugde terug in 'n mens se lewe? Hoe kan jy die lewe geniet?
Die woestyn vaders het ook oor hierdie vraag nagedink en hulle het die volgende antwoorde gegee:
1.       Vra vir God vir die gawe van vreugde. As jy vreugde in jou hart het kyk jy met ander oë na jou omstandighede. Die omstandighede het waarskynlik nie verander nie, maar jy het. As jy vra vir hierdie gawe van vreugde, kom daar 'n vlinder in jou hart! 'n Vlinder van geluk. Wat 'n wonderwerk.

2.       Die woestyn vaders sê ook dat jy jouself toestemming moet gee om jou lewe te geniet. Draai die toue van vrees, perfeksionisme en bekommernis los en raak bewus van wat jy alles het.

3.       Kies vreugde. Om die lewe te geniet is die hoogste vorm van lewe. Die bose is nie bestand teen vreugde nie. Vreugde dryf die vrees uit.

 
Here help my om vreugde te kies sodat dit die dryfkrag in my lewe kan wees. AMEN

Dr Fourie van den Berg