Preke Ds Fourie van den Berg Heiligmaking in die huwelik (17 Junie 2012)
fire 01

"Die waslap en die stoflap in die huwelik"

Votum: "In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam oor alles gemaak. Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam." (Hebreërs 1:1-4)

 
Ons bestee vir die volgende tydperk aandag aan die Vonk, Vuur en die Vlam van die huwelik om te kan verstaan wat God met die huwelik bedoel het. Hierdie reeks is anders as 'n tradisionele huweliksverrykingskursus in die sin dat ons nie wenke gaan uitdeel oor hoe 'n huweliksverhouding verbeter kan word nie. Ons gaan vra wat God met die huwelik bedoel het en hoe Hy wil hê ons oor die instelling van die huwelik moet dink want ons gedrag, woorde en probleme in die huwelik is direk afleibaar van ons paradigma oor die huwelik.

 
Verlede Sondag het ons ondersoek ingestel na die doel van die huwelik en ontdek dat dit 'n ontwerp en instelling van God is wat deur Hom geheilig is en dat dit nie oor onsself gaan nie, maar oor God. God se doel met die huwelik is dat huweliskmaats mekaar moet begelei tot 'n nabye verhouding met God. Dit gee God plesier as jy so optree dat jou maat nader aan Hom kom. Die instelling van die huwelik word in Genesis 1 en 2 uiteengesit en die patroon speel in elke huwelik uit nl.  Adam was alleen en God het gesien dat dit nie goed vir Adam was nie. Adam het "iets" gemis. God  het vir hom 'n maat gemaak en haar na hom toe gebring en hulle het in 'n verbondsverhouding met mekaar getree. Adam was oorstelp van vreugde oor Eva. Die liefdesvlam het hoog gebrand, maar toe ontdek hulle dat daar "iets" kort en dat hulle "iets" mis en oortree hulle 'n bevel van God en eet van die Boom van Goed en Kwaad.

Dit het tot gevolg gehad dat hulle ontbloot was en het gelei tot bang, skaam, en hulle het vir God weggekruip. God het na hulle gaan soek en is hulle is na 'n geredekawel van konflik, verwyte, beskuldigings en verwerping in hulle verhouding, uit die Paradys uitgesit. Dis hoe baie mense se huwelikspatroon ook is - dit begin met die Edengevoel van opwindending en liefde maar ontaard in en beland buite Eden in chaos, swaarkry, pyn en probleme  maar dank die Here dat Hy dit nie daar gelaat het nie en ook nie mense vandag nog daar laat nie. Hy het Jesus en die Heilige Gees vir die mense kom gee om hulle te help om weer bymekaar en by God uit te kom.

 
Vandag lees ons verder uit Efesiërs 5 en spesifiek vers 26 wat ons raad gee oor ons taak buite Eden, wat ons verantwoordelikheid in die huwelik is en hoe ons teenoor mekaar moet optree. Ons lees dat daar verlossingswerk in die huweliksverhoudings plaasvind as die huweliksmaats aan mekaar onderdanig is. Ons lees twee sentrale woorde in die gedeelte: "Water" en "Woord". God gebruik die water van die Woord om ons skoon te was. Hierdie water is soos liefde, seën en soos genade. Dit is soos water en seep wat ons skoon was van vuilheid en slordigheid sodat ons  toegewy en onberispelik voor God kan staan. Die "Woord" is die skeppingswoord wat die heelal voortgebring het.

In hierdie 2 beelde "water" en "Woord" lê daar 'n baie diep geheimenis oor die betekenis van die huwelik want as die doel van die huwelik is om God tevrede te stel deur my maat heilig te maak beteken dit dat heiligmaking ("sanctification") die metode daartoe is. En die 2 woorde "was" en "water" is hoe dit gebeur - om dit eenvoudig te verduidelik kan jy dit met 2 lappe vergelyk. Elke huwelik het 2 lappe vir die proses van heiligmaking binne die heilige doel van die huwelik. Die 2 lappe is 'n wasklap en 'n poleerlap. Hoe ons hierdie twee lappe gebruik het ongelooflike gevolge - positief of negatief - in die heiligmakingsproses. Dit werk so:

 
Verlede keer het ons vir mekaar gesê dat ek 'n geskenk van God aan my maat is - 'n geskenk van God se liefde en nabyheid - wat deur hoe ek teenoor my maat optree en praat my maat nader aan God sal laat kom, sodat daar nabyheid tussen God en my maat sal wees.  Ons is dus geskenke aan mekaar in God se hand binne die huwelik.

Vandag gaan ons vanaf die kant van my huweliksmaat as geskenk aan my, kyk.  Die geskenk wat God vir ons die huwelik kom gee, is 'n spieel - ons is 'n spieel vir mekaar. Dit is God se plan dat jy deur jou maat jouself in die spieël sien en die areas raaksien wat onheilig en onvolkome in jou karakter is en in jou moet verander om meer soos Jesus te word.  Maar jy wys ook die mooi, goeie areas van jou maat daardeur uit.  Omdat mens in 'n verbond met mekaar in die huwelik staan, is dit 'n veilige omgewing waarin die een vir die ander areas van verbetering uitwys, om op die ou einde nader aan God te kan kom.  Dit is God wat deur die ander persoon met jou wil praat.

Die waslap is bedoel om daardie areas waaraan jy moet werk, te was en heel en gesond te maak.  Die waslap van genade en vergifnis moet op jouself gebruik word om daardie areas skoon te was.  Die waslap is vir persoonlike gebruik sodat jy daardie areas waar jy kan verbeter, self reinig met behulp van God.

Die poleerlap is wat jy op jou maat moet gebruik om dit wat die spieel vir jou wys mooi en reg by jou maat is, aan te prys, erkenning en waardering te gee.

Die 2 lappe werk dus saam en die een gebruik jy op jou, waslap, en die ander gebruik jou maat op jou, poleerlap. Draai jy dit om is daar baie konflik, hartseer en pyn want as my maat areas in my lewe uitwys, my sonde en gemors, en my daaroor skrobeer is die gevolg dat ek soos 'n mislukking voel, sleg oor myself en dat ek nie goed genoeg is nie.  Maats wat met die waslap inklim gebruik nie hulle woorde om te poleer (om erkenning, waardering, inspirasie, bevestiging en bekragtiging) nie, maar om te skrob.   En die woord is eerder bedoel om op te bou, te inspireer as om mee te was.  Ons woorde moet gebruik word om te poleer en nie om ons maats se koppe mee te was nie.  Ons het dit al so dikwels verkeerd gebruik en gedink ons moet ons maats was met die waslap, maar dit ontlok net verkeerde reaksie want hy/sy reageer met selfverdediging, verwyte, onttrekking en teenaanvalle.

Die areas vir verbetering was nog altyd in jou teenwoordig en in die huweliksverhouding met jou maat kom dit na vore en word in die spieël weerkaats. Onthou nou, die foute was nog altyd daar. Dis nie jou maat wat die foute veroorsaak nie. Daardie foute is al vantevore aan jou uitgewys deur jou ouers, onderwysers, vriende, maar omdat jy nie met hulle in 'n verbond staan nie het jy jou nie daaraan gesteur nie of jy het net gewaai en dit nog nooit reggemaak nie. Maar nou in die nabyheid en intieme area van die huwelik kan jy nie so optree nie en moet jy dit "face" en was sodat jy sonder "vlek of rimpel" voor God kan staan.

Dit is hier waar die poetslap ongelooflik belangrik is -  die poetslap moet deur jou maat gebruik word om jou selfbeeld te bou, om jou aan te moedig, om jou te versterk sodat jy die innerlike krag het om aan jouself te werk. Die poetslap is woorde van erkenning en waardering. In die veilige verbondsverhouding vind hierdie heelmaking plaas.

Hoe jy die 2 lappe gebruik is hoe jou huwelik sal wees - as jy dit reg gebruik deur dit wat jou maat vir jou wys en sê, daaraan te werk omdat jy God se stem deur haar/hom as Sy geskenk vir jou hoor sal daar heiligmaking kom, afronding, kompleetheid en volwassenheid omdat dit gepaard gaan met woorde van opbou en inspirasie.

Maar as jy dit verkeerd gebruik deur die areas nie net vir jou maat te wys nie maar hom/haar met jou woorde te skrobeer sal daar ongelooflike konflik wees en sal die gevolg wees dat die een wat aangeval en gekritiseer word oor al die negatiewe dinge en foute die poleerlap op hom/haarself gebruik om te wys dat hy/sy nie so sleg is nie "polish my own marble" - maw jy sal joiself regverdig, verdedig en wil wys dat jy nie so sleg is soos jou maat sê nie of jy sal juis jou maat slegsê  . . . die uiteinde is 'n bose kringloop van aftakeling en afbreking.

God gee aan die mens die vermoee om te praat met woorde - soos Hy - en Hy het geskep met woorde. Netso het jy die mag om te skep of te vernietig deur hoe jy jou woorde gebruik wat dade tot gevolg het. Jou maat is God se geskenk aan jou om jou te help in jou heiligmakings proses. Jy het jou maat nodig om God te behaag deurdat jou maat dit in jou lewe wys wat God nie behaag. Jy moet dit nie as kritiek sien en jouself verdedig, onttrek, selfbejammer of onwaardig en soos 'n mislukking laat voel nie. Nee, sien dit eerder as dat jy die waslap van God hier moet gebruik om heler te word, nader aan Hom, heiliger.  Dit is ook maklik om jouself met die waslap so te skrob dat jy jouself aftakel, blameer, slegse deur dit wat in jou gedagtes maal en waarmee jy worstel.  As jy God toelaat om die waslap saam met jou te gebruik, en jou daardeur te reinig, jou foute en onvolmaaktheid totaal aan Hom oorgee sodat Hy jou heel en rein maak, word jy heilig in die huwelik.

 
Die 2 lappe werk dus saam - een deur jou op jou en die ander deur jou op jou maat.  

Jy sal dalk nou wil sê: "Ja maar jy ken nie my maat nie…". Wat moet mens nou doen as jou maat nie wil groei nie? Die raad is, wys die areas wat verander moet word uit soos in 'n spieël en los jou maat dan uit. Gebruik die poetslap gereeld en waardeer die goeie in jou maat. Bou sy/haar selfbeeld sodat hy/sy kan verander. Hou aan poleer want dit is wat Jesus Christus kom doen het terwyl Hy op aarde was deur sondaar mense te bemoedig en aan te moedig om nie moedeloos te bly wees in hulle toestand nie maar deur die genade en vergifnis van God te verander en meer sal word soos hy hulle bestem en beplan het om te wees . . . heilig, onberisplik sonder smet.

 
Sien jou eerskomende Sondag as ons verder dink oor God se bedoeling met die huwelik
 
Dr Fourie van den Berg